To najdzdravšie pre Vašu rodinu
Vitajte na našej stránke a dovoľte sa nám predstaviť.Spoločnosť KRUP s.r.o. vznikla v roku 2000, prvotnou činnosťou spoločnosti bola výroba jačmenných krúp v mlyne v Huli – od toho bol odvodený aj názov spoločnosti KRUP. V roku 2008 prevzal KRUP aktivity spoločnosti EURIPACK a.s. - balenie a distribúciu ryže, strukovín, obilovín a suchých plodov do spotrebiteľských balení. Dnes je balenie potravín v prevádzke v Nitre hlavnou aktivitou spoločnosti KRUP, rozvíja sa naďalej aj výroba jačmenných krúp v prevádzke v Huli, ktorá bola rozšírená aj o lúpanie hrachov.


KRUP s.r.o. je slovenská spoločnosť zameraná najmä na predaj svojich výrobkov do maloobchodných reťazcov vo svojich obchodných značkách RIBEIRA, SVITKO a GAZDINKA, resp. v privátnych značkách odberateľov. Svoju produkciu predáva na Slovensku, do Česka, Poľska a ďalších štátov. Nájdete nás v obchodoch COOP Jednota Slovensko, Kaufland, Tesco, CBA, Milk Agro, FRESH, SAMA, Hypernova a ďalších.


KRUP s.r.o. je zákaznícky orientovaná spoločnosť, zameraná na kvalitu svojich výrobkov ( sme certifikovaní podľa FSSC 22000:2010), uspokojovanie potrieb zákazníkov, serióznosť voči partnerom, efektívnosť, cenovú primeranosť a flexibilitu 
     

 

Správa podľa § 21 ods. 2


Identifikácia verejného obstarávateľa:: KRUP s.r.o.

Predmet zákazky: Modernizácia linky na spracovanie hrachu a strukovín - KRUP s.r.o.

Hodnota zákazky: 672 976,78 EUR bez DPH

Použitý postup zadávania zákazky: podlimitná zákazka

Dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a čísla týchto oznámení:  Netýka sa

Dátum uverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania a čísla týchto oznámení:  23.10.2013, 17505 - WYT, Vestník č. 207/2013

Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu: Netýka sa

Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:  Netýka sa

Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: Netýka sa

Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky:

PREMETAL MON, s.r.o.

Bardejovská 42

080 01 Prešov

 

Zdôvodnenie: uchádzač predložil najlacnejšiu ponuku.

Podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy: Netýka sa

Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: Netýka sa

Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 108j ods. 1 písm. k): Netýka sa

Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2: Netýka sa

Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: Netýka sa

 

Pre pridanie receptu
musíte byť prihlásený!


Registrácia